Een persoonlijke aanpak, in elke fase van onze service

Handi-Move wil de gebruiker in elke fase van de samenwerking een perfecte service bieden. Daarom ontwikkelde Handi-Move een bedrijfsfilosofie die gebaseerd is op bereikbaarheid en duidelijkheid. Van het eerste advies tot de laatste gebruikstip, alles gebeurt in dezelfde sfeer van openheid. Voor om het even welk probleem heeft Handi-Move altijd een medewerker tot uw beschikking die u met raad en daad bijstaat. Een vriendelijk onthaal, een degelijke aankoopbegeleiding, een verzorgde opvolging van de orders en een professionele service, daar maakt Handi-Move een punt van.

icon Analyse, advies & begeleiding door uw adviseur Analyse, advies & begeleiding door uw adviseur

Tilliften - Handi-Move Tilliften

Gratis analyse van uw transferbehoeften

Tijdens het bezoek bij u ter plaatse bekijkt uw adviseur welke verplaatsingen nodig en gewenst zijn, bv vanuit de rolstoel naar bed, bad, toilet,...De verschillende ruimtes (slaapkamer, badkamer, toilet,...) en de te tillen perso(o)n(en) en hun zorgomgeving worden samen met u geanalyseerd. Na het bezoek ontvangt u een advies op maat.

Gratis advies voor uw tilproblemen

Een tilsysteem mag nog zo krachtig zijn, als het niet beantwoordt aan uw behoeften dan bent u niet geholpen. Daarom is het goed dat u zich eerst grondig informeert. Onze Handi-Move adviseurs komen graag bij u langs. Hun adviezen zijn gebaseerd op een grondige materiaalkennis en een rijke ervaring. Zo bent u zeker dat u zich een tilsysteem op maat aanschaft dat aansluit bij uw noden en wensen.

Persoonlijke begeleiding door uw adviseur

Uw dossier wordt opgevolgd door één vaste persoonlijke adviseur. Gedurende het volledige project is hij uw aanspreekpunt. Hij begeleidt u van concept tot realisatie, ook op het gebied van (ver)bouwadvies. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de installatie van het tilsysteem. U hoeft slechts met één partner te handelen. Zo hebt u de garantie dat alles in nauw overleg en volgens plan verloopt.

Uw adviseur beschikt over demomateriaal

Onze adviseurs hebben in hun bestelwagens steeds voldoende demomateriaal beschikbaar. Ideaal wanneer u een nieuw product even wilt bekijken en aan een praktijktest wilt onderwerpen. Of snel een reservetildoek nodig? In de bestelwagens ligt altijd een voorraad. Materiaal op proef kan ook onmiddellijk worden geregeld.

Toonzaal met uitgebreide testruimte

In de bedrijfsruimte te Ninove hebben wij een toegankelijke toonzaal met uitgebreide testruimte ter beschikking. In onze toonzaal kan u de verschillende types tilsystemen bekijken en uitproberen. Uw adviseur staat tot uw beschikking, om u te begeleiden en te helpen met uw vragen. We bespreken specifiek uw eigen situatie. Maak een afspraak op het telefoonnummer 054 31 97 10. Toestellen in de toonzaal: mobiele tilliften, plafondmotoren, draagbare motor, wandlift, railsystemen met wissels, traverse rail, zwembadlift, douchebad, testbed, tildoeken, tilbeugel, glijmateriaal : een volledig overzicht van ons gamma staat tot uw beschikking. 

icon Offerte & subsidie advies Offerte & subsidie advies

System Planning - Tilliften - Handi-Move Tilliften

Gedetailleerde gratis offerte

Elke gratis offerte geeft een duidelijk beeld van wat het tilsysteem u zal kosten. Het bijgevoegde advies, tekeningen, schetsen en foto’s tonen u hoe de oplossing er zal uitzien. Handi-Move wil vermijden dat u na de aankoop nog met onverwachte uitgaven wordt geconfronteerd.

Subsidies voor particulieren

In de meeste gevallen wordt een tilsysteem terugbetaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Uw Handi-Move adviseur kan u hierover meer informatie bezorgen. De betaling kan door ons rechtstreeks afgehandeld worden met het VAPH via de “derde betaler"-regeling.

Samenwerking met diverse instanties

Handi-Move werkt samen met de ergotherapeuten en de sociale diensten van alle mutualiteiten, met diensten voor zelfstandig wonen, hospitalen, verzekeringsmaatschappijen, adviserende organisaties, revalidatiecentra, thuisverpleging, zelfhulpgroepen, kinesitherapeuten enz. Vraag hen gerust naar meer info over Handi-Move.

icon Professionele installatie door eigen team Professionele installatie door eigen team

System Installation - Tilliften - Handi-Move Tilliften

Correcte, nette en veilige installatie

Voor de plaatsing van rails, wandliften en zwembadliften beschikt Handi-Move over een eigen team van ervaren installateurs. Zij dragen zorg voor de correcte, nette en veilige plaatsing van het tilsysteem. Dankzij een goede voorbereiding, een strikte planning en efficiënt werken gebeurt de installatie in een minimum van tijd, zonder overlast.

Tests na installatie

Na de plaatsing testen onze installateurs alles uit, aan de hand van een controlechecklist. Vraag hen gerust om raad. Hun technische kennis is groot en zij helpen u graag met praktische tips.

icon Opleiding & ingebruikstelling Opleiding & ingebruikstelling

Tilliften - Handi-Move Tilliften

Stap voor stap opleiding

Na de installatie zorgt de Handi-Move adviseur voor een degelijke opleiding. Hij legt de gebruiker en alle betrokkenen stap voor stap uit hoe het systeem werkt.

Uitgebreide handleiding

Elk Handi-Move systeem wordt vergezeld van een uitgebreide handleiding. Daarin vindt u de nodige uitleg over de verschillende onderdelen en ontdekt u hoe u het tilsysteem efficiënt kan gebruiken. De handleiding geeft u nuttige tips voor het onderhoud en legt u uit waar u terecht kunt als u assistentie nodig heeft.

Voor professionelen (instellingen)

  • Bedrijfsbezoek te Ninove

Professionelen zoals ergotherapeuten, (thuis)verplegers en medewerkers van professionele verzorgingsinstellingen kunnen ons bedrijf, na afspraak, bezoeken. Eventueel gekoppeld aan een opleiding over tillen en verplaatsen.

  • Opleidingen voor verzorgers en technisch personeel

Wij bieden gratis opleidingen in het gebruik van tilsystemen, maar ook de technische dienst van de verzorgingsinstelling kan bij ons terecht voor een opleiding om onderhoud en reparaties op onze tilsystemen zelf uit te voeren.

Behoefte aan specifieke opleidingen? Contacteer ons!

icon Garantie, herstellingen en onderhoud Garantie, herstellingen en onderhoud

Tilliften - Handi-Move Tilliften

Sterke garantie

Op alle Handi-Move tilliften en accessoires geniet u 2 jaar garantie (incl. verplaatsingen, werkuren, onderdelen). Onderdelen die ondanks de strenge kwaliteitscontroles toch zouden falen gedurende de garantieperiode, worden snel vervangen.

Snelle tussenkomst voor herstellingen 7/7

Handi-Move staat steeds paraat voor het onderhoud of de snelle herstelling van uw tilsysteem, u kunt alle dagen op onze service rekenen, inclusief tijdens het weekend.

Continuïteit van de dienstverlening

De producten van het familiebedrijf Handi-Move zijn eigen fabricaat, made in Belgium. We beschikken over meer dan 40 jaar ervaring. U geniet van een gewaarborgde continuïteit van wisselstukken, tot minstens 10 jaar na de aankoop.

Jaarlijkse controle : hou uw tilsysteem in goede conditie!

U kunt uw tilsysteem in optimale conditie houden door een jaarlijkse preventieve controle. Met als resultaat: extra zekerheid op het vlak van veiligheid en goede werking. Bij deze preventieve controle komt een medewerker van Handi-Move jaarlijks bij u langs. Hij gaat na of uw toestel nog verder in alle veiligheid kan gebruikt worden. Hierdoor wordt de kans beperkt dat tussentijdse herstellingen nodig zijn. Het VAPH voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor deze preventieve controle van Handi-Move. 

icon (Ver)bouwadvies (Ver)bouwadvies

Railsystemen ; Plafondrails - Handi-Move Tilliften

Contacteer ons reeds bij aanvang van uw project

In de meeste situaties is een verbouwing voor een Handi-Move tilsysteem niet nodig. Wanneer dit toch nodig is, of wanneer u een nieuwbouw overweegt, kunt u rekenen op de expertise van onze adviseurs, ingenieurs en installateurs. Het is aangewezen Handi-Move reeds bij de aanvang van het project te contacteren. Als u geen rekening houdt met een aantal vereisten zal de keuze qua tiloplossing beperkter of complexer worden.

Analyse ter plaatse

Een grondige analyse ter plaatse is noodzakelijk. Er dient rekening gehouden te worden met de actuele of toekomstige beperking(en) van de klant, begeleid of zelfstandig gebruik, de uit te voeren verplaatsingen, de woning of het gebouw… Alle potentiële opties worden uitvoerig besproken en de haalbare weerhouden.

(Ver)bouwen

Er wordt een tiloplossing voorgesteld al dan niet in combinatie met: aanpassingswerken (bv aanpassing van één of meerdere deuropeningen), herinrichting van een ruimte (bv aanpassing badkamer), herbestemming van een ruimte (bv garage wordt slaap- en verzorgingsruimte), aanbouw aan de woning, nieuwbouw. Handi-Move houdt daarbij rekening met de wenselijkheid van bouwen of verbouwen, de financiële draagkracht en de praktische haalbaarheid.

Eventuele bouwtechnische uitdagingen worden bekeken en proactief opgelost. De aandachtspunten, zoals bv stroomvoorziening, verlichting, aangepaste deuren, vals plafond… worden in kaart gebracht. Belangrijke aspecten zijn bovendien de indeling, afmetingen en uitrusting van o.a. slaap- en badkamer, in functie van praktische of ergonomische criteria van de tiloplossing. Alle aandachtspunten worden schriftelijk gecommuniceerd en met foto’s/tekeningen geïllustreerd. Indien nodig worden overlegmomenten voorzien met alle partijen.

Voor architecten en studiebureaus

Verzorgings- en woonruimten bouwen voor mensen met een motorische handicap is geen gewone aangelegenheid. Architecten en studiebureaus moeten met bijzondere vereisten rekening houden. De tilsystemen kunnen het best al in de fase van het bouwconcept worden ingepland. Onze medewerkers staan wereldwijd vele ontwerpers met raad en daad bij.
Bent u architect, heeft u een studiebureau of bent u aannemer? Handi-Move heeft een uitgebreide informatiemap voor u beschikbaar. Contacteer ons voor uw eigen exemplaar.

Al onze producten
gebundeld in één handige pdf

Download productcatalogus
  • Stel je vraag via het contactformulier.
  • Locatie van onze showroom in Ninove via Google Maps.
Contacteer Handi-Move

Verhalen van tevreden klanten,
nieuwe oplossingen, tips & advies...
in uw mailbox

Schrijf mij in...