(Ver)bouwadvies

Contacteer ons reeds bij aanvang van uw project
Analyse ter plaatse
(Ver)bouwen
Voor architecten en studiebureaus

Contacteer ons reeds bij aanvang van uw project

In de meeste situaties is een verbouwing voor een Handi-Move tilsysteem niet nodig. Wanneer dit toch nodig is, of wanneer u een nieuwbouw overweegt, kunt u rekenen op de expertise van onze adviseurs, ingenieurs en installateurs. Het is aangewezen Handi-Move reeds bij de aanvang van het project te contacteren. Als u geen rekening houdt met een aantal vereisten zal de keuze qua tiloplossing beperkter of complexer worden.

Analyse ter plaatse

Een grondige analyse ter plaatse is noodzakelijk. Er dient rekening gehouden te worden met de actuele of toekomstige beperking(en) van de klant, begeleid of zelfstandig gebruik, de uit te voeren verplaatsingen, de woning of het gebouw… Alle potentiële opties worden uitvoerig besproken en de haalbare weerhouden.

(Ver)bouwen

Er wordt een tiloplossing voorgesteld al dan niet in combinatie met: aanpassingswerken (bv aanpassing van één of meerdere deuropeningen), herinrichting van een ruimte (bv aanpassing badkamer), herbestemming van een ruimte (bv garage wordt slaap- en verzorgingsruimte), aanbouw aan de woning, nieuwbouw. Handi-Move houdt daarbij rekening met de wenselijkheid van bouwen of verbouwen, de financiële draagkracht en de praktische haalbaarheid.

Eventuele bouwtechnische uitdagingen worden bekeken en proactief opgelost. De aandachtspunten, zoals bv stroomvoorziening, verlichting, aangepaste deuren, vals plafond… worden in kaart gebracht. Belangrijke aspecten zijn bovendien de indeling, afmetingen en uitrusting van o.a. slaap- en badkamer, in functie van praktische of ergonomische criteria van de tiloplossing. Alle aandachtspunten worden schriftelijk gecommuniceerd en met foto’s/tekeningen geïllustreerd. Indien nodig worden overlegmomenten voorzien met alle partijen.

Voor architecten en studiebureaus

Verzorgings- en woonruimten bouwen voor mensen met een motorische handicap is geen gewone aangelegenheid. Architecten en studiebureaus moeten met bijzondere vereisten rekening houden. De tilsystemen kunnen het best al in de fase van het bouwconcept worden ingepland. Onze medewerkers staan wereldwijd vele ontwerpers met raad en daad bij.
Bent u architect, heeft u een studiebureau of bent u aannemer? Handi-Move heeft een uitgebreide informatiemap voor u beschikbaar. Contacteer ons voor uw eigen exemplaar.

  meer info?

  +32 54 31 97 10

  Contacteer ons

  www.handimove.com

  Handi-Move Belgium

  Ten Beukenboom 13
  9400 Ninove
  Belgium
  Europe

  info@handimove.com

  T - +32 54 31 97 10

  www.handimove.be